Kunt u richtlijnen geven voor een succesvolle Liposuctie?

Kunt u richtlijnen geven voor een succesvolle Liposuctie?

Waardeer dit artikel:
5.0

Waar moet u op letten als u op zoek bent naar een betrouwbare liposuctiekliniek met kundige artsen?

 

Dr. Don over zijn 10 richtlijnen voor een succesvolle liposuctie


specialist dokter liposuctie dr. don


1. Een liposuctie-specialist moet ervaren, bekwaam en heel precies zijn. Daarnaast moet hij of zij beschikken over een artistiek oog, technisch inzicht en handen van een kunstenaar.
 

Dat is nog al wat! Maar om u de best mogelijke resultaten te kunnen garanderen is het belangrijk dat uw liposuctie-arts over deze capaciteiten beschikt. Net als bij elke andere vorm van chirurgie moet de patiënt tijdens de liposuctie-ingreep kunnen vertrouwen op de ervaring en de kundigheid van de liposuctie-arts. Dr. Don heeft al jaren liposuctie-ingrepen bij diverse type patiënten uitgevoerd. Zelfs bij patiënten met complexe vormen van lipoedeem heeft hij speciale liposuctie-technieken toegepast.

Inmiddels weten patiënten hem van over de hele wereld te vinden.”Dr. Don: “Met respect zorg ik voor mijn patiënten en ik vind dat zij de resultaten moeten krijgen die ze verdienen”. “Daarnaast plaats ik kwaliteit ver boven kwantiteit, het aantal operaties per week beperk ik dan ook opzettelijk.”


2. Echoapparatuur


liposuctie met echo apparatuur


De kliniek moet werken met echoapparatuur tijdens de vooronderzoeken. Goed opgeleide echospecialisten kunnen zien hoe het vet is opgebouwd en waar het zich bevindt in het lichaam. De liposuctie-arts kan door het resultaat van dit echo-onderzoek zijn behandeling optimaal afstemmen op het lichaam van de patiënt. Ook de omringende weefsels worden meer ontzien wat zorgt voor een sneller herstel.


3. In de periode voorafgaande aan de liposuctie-ingreep moeten diverse voorbereidende en informatie gesprekken met de patiënt gevoerd worden.


gesprekken liposuctie


Liposuctie is niet een ingreep die een patiënt zo maar even kan afspreken. Het vereist een uitgebreide medische en informatieve voorbereiding. Een patiënt moet goed weten waar hij of zij aan begint en een duidelijk beeld krijgen van realistische resultaten.

Dr. Don: “In mijn kliniek ben ik uiteindelijk de enige persoon die uiteindelijk vaststelt of iemand geschikt is voor liposuctie en in welke vorm”. Ook krijgt de patiënt in spe een aantal voorgesprekken met diverse specialisten om de mate van psychische belastbaarheid vast te stellen. Liposuctie blijft een behoorlijke ingreep die veel teweeg brengt bij een patiënt en niet alleen op lichamelijk vlak.


4. De arts moet een liposuctie naar tevredenheid kunnen uitvoeren zonder dat meerdere ingrijpende herstelbehandelingen nodig zijn

Jaarlijks ondergaan vele duizenden patiënten een liposuctie. Het is een van de meest bekende cosmetische chirurgische ingrepen. Helaas heeft het ook een van de hoogste herzieningspercentages, soms zelfs 25 % of één op vier patiënten. Dr. Don: “Helaas kom ik steeds meer patiënten in mijn kliniek tegen bij wie een slechte of op zijn minst een onvolledige liposuctie is uitgevoerd”. “Als de patiënt een herstel-liposuctie door mij uitgevoerd wil hebben doe ik dat met alle liefde en plezier”. “Ik moet hierbij wel een kanttekening plaatsen, ik begin pas aan een correctie-liposuctie als de patiënt aangeeft geen enkel vertrouwen meer te hebben in de eerder behandeld arts en dat in de betreffende kliniek geen passende oplossing is aangeboden”.

Soms is er ook sprake van een herstel-liposuctie die niets te maken heeft met een slecht uitgevoerde liposuctie maar door andere omstandigheden. “Het feit blijft dat ik altijd een oplossing kan aanbieden” aldus Dr. Don


5. Machines zullen u niet de mooiste resultaten geven, een goede liposuctie-specialist wel!

In de huidige cosmetische wereld van hyper agressieve marketing worden patiënten misleid met mooie beloftes. Allerlei machines zouden zorgen voor het verdwijnen van liters en centimeters vet.

Dit is helaas niet het geval.


vet liters liposuctie


Voor grotere vetgebieden, bodycontouring en blijvende resultaten moeten patiënten toch echt op zoek naar een goede liposuctie-arts. Daarbij is liposuctie maatwerk en absoluut geen one-size-fits-all behandeling. Het vereist artisticiteit, delicatesse en inzicht om ervoor te zorgen dat elke behandeling op maat wordt afgestemd.

Dr. Don: “Helaas zijn er veel artsen die teveel vertrouwen op technologie door gebrek aan deskundigheid. Uiteraard wil ik op de hoogte blijven van nieuwe technologie en bekijk kritisch wat ik daarvan kan opnemen in mijn kliniek. Maar eerlijk gezegd ligt mijn prioriteit bij het verfijnen en verbeteren van mijn liposuctie-techniek. Door mij voortdurend bij te scholen blijf ik op de hoogte van de nieuwst inzichten en technieken op het gebied van liposculptuur en liposuctie”.


6. Lokale verdoving en “onder een roesje” ; beide moet mogelijk zijn


In onze kliniek kunnen patiënten aangeven of zij tijdens een liposuctie gebruik willen maken van een lokale verdoving of “een roesje” (dit is een lichte algehele sedatie). Sommige patiënten willen de ingreep niet letterlijk “beleven” en hebben duidelijk een voorkeur voor ”een roesje”. Uiteraard wordt eerst door de anesthesioloog beoordeeld of de patiënt voor “een roesje” in aanmerking komt.

Met uitzondering van een mini-liposuctie, bij deze ingreep is alleen een lokale verdoving mogelijk. Voor een mooi resultaat heeft de arts bij een mini-liposuctie de medewerking van de patiënt nodig die regelmatig even de spieren op de plaats van behandeling moet aanspannen.

Een juiste positionering van de patiënt is bij een mini-liposuctie belangrijk. Dr. Don: ”Door een juiste positionering van de patiënt bij een mini-liposuctie ben ik in staat om het hele plaatje te bekijken waardoor ik de mooiste contouren en lijnen kan creëren.”


7. Patiëntveiligheid: een kliniek moet volgens de laatste veiligheidsrichtlijnen werken

Tumescente liposuctie wordt beschouwd als een minimaal invasieve behandeling maar desondanks werken wij met strenge veiligheidsrichtlijnen. Daarmee voldoen wij aan de voorwaarden waaronder gewerkt moet worden. Deze werkwijzen zorgen voor zo min mogelijk complicaties.


8. De nazorg moet optimaal geregeld zijn direct na de liposuctie


nazorg liposuctie


Zodra de behandeling is afgerond dan verblijft de patiënt in onze rustkamer om weer  helemaal tot rust te komen. Sommige patiënten vinden het fijn nog even uit te rusten in bed de andere in een relaxstoel. De anesthesioloog geeft duidelijke instructies hoe de nazorg moet verlopen dit kan per patiënt verschillen.

Al onze liposucties zijn dagbehandelingen

De patiënt krijgt een behandel- en instructiepakket mee voor thuis en dit is inclusief de drukkleding die speciaal is aangemeten. De patiënt wordt de dag na de ingreep nagebeld en bij grote liposuctie wordt er nog een keer gebeld door de assistente. Daarna zijn de patiënten ingepland voor controleafspraken. In onze kliniek vinden wij het heel belangrijk goede nazorg te leveren. De patiënt kan altijd bellen, 24 uren per dag. Patiënten kunnen altijd bij ons terecht voor vragen of als er zich mogelijk problemen voordoen. Ook als zij zich zorgen maken of niet goed weten om te gaan met de drukkleding dan staat ons team klaar voor adviezen of directe oplossingen.

Dr. Don: “Ik sta klaar voor mijn patiënten zeker na een liposuctie zij kunnen mij altijd bereiken”


9. Intensieve patiëntenvoorlichting en bedenktijd


voorlichting over liposuctie


Dr. Don: “Als ervaren liposuctiearts zie ik echt de voordelen van een gedegen en uitgebreide patiëntenvoorlichting”.

“Als onze patiënten in het voortraject goed zijn voorgelicht, onderzocht en op de hoogte zijn van realistische resultaten volgt er nog een bedenktijd. Het is belangrijk dat een patiënt de tijd neemt om alles nog eens op een rij te zetten en na te denken of een liposuctie voor hem of haar de juiste ingreep is. Dr. Don: “Ik zie dat als mijn patiënten na deze voorbereidingsperiode uiteindelijk ja zeggen dat zij meer kunnen genieten van de resultaten en opgetogen zijn over hun lichaam”.

 

10. Prijs
 

prijs kosten liposuctie

Dr. Don: “Ik raad patiënten altijd af een kliniek te kiezen op basis van prijs”. “Een goede liposuctiearts moet gekozen worden op basis van reputatie, zorg, expertise en ervaring. Als een patiënt voor onze kliniek kiest en zich door mij wil laten behandelen, dan hoop ik dat dit op basis is van mijn kwalificaties en niet op basis van prijs. Dit gezegd hebbende, wil ik toch wel onder de aandacht brengen dat wij eerlijke prijzen handteren zodat onze kliniek voor een breed publiek toegankelijk is. Wilt u meer informatie over prijzen dan kunt u altijd even contact opnemen me onze Cliëntenservice”.


Wilt u een persoonlijk consult met Dr. Don om de mogelijkheden te bespreken?

Dat kan, geheel vrijblijvend en kosteloos!
Voor Hengelo neemt u contact op met 074 – 30 30 250 en
voor Amsterdam neemt u contact op met 020 – 89 50 455.

 

Print

Reageren? Login of registreer